Låna trots betalningsanmärkning
Låna med anmärkning via lånabetalningsanmärkning.se.
Omstartslån

Ett omstartslån är ett lån som kan ge dig som har betalningsanmärkningar och kronofogdeskulder en ny start i livet. Det är meningen att du ska kunna lösa dina skulder med lånet så du kan komma på fötter igen, men vem som helst som är skuldsatt och har betalningsanmärkningar kan inte ansöka om det. Nu ska vi visa dig vilka krav omstartslånet har.

Villkor för omstartslån

  • Du måste ta ett bolån i samband med lånet så att banken får en säkerhet. I praktiken kan du även ha en tidigare bostad som säkerhet (om den inte är belånad) men om du har skulder hos kronofogden lär du knappast ha det.
  • Bostaden måste ha ett visst värde, till exempel vara värd minst 500 000 kr om det handlar om en villa eller 250 000 kr om det handlar om en bostadsrätt.
  • Du måste lösa din skuld hos kronofogden och eventuella inkassoskulder med lånet.
  • Du måste ha en stabil ekonomi och tillräckligt god betalningsförmåga så att du inte ställer det för dig själv igen. En fast anställning brukar krävas och en inkomst på minst 200 000 kr/år och om du har en medsökande måste ni tillsammans tjäna minst 350 000 kr/år. De här kraven skiljer sig emellertid lite åt mellan olika banker.
  • Åldersgränsen brukar vara högre än för vanliga lån, oftast måste man vara 25 år eller äldre.