Låna trots betalningsanmärkning
Låna med anmärkning via lånabetalningsanmärkning.se.
Krav för lån med anmärkning

Om du vill låna trots betalningsanmärkningar så måste du både uppfylla de vanliga lånekraven och de speciella villkor som ställs på dig som har en betalningsanmärkning. Nu ska du här på lånabetalningsanmärkning.se få veta hur alla dessa lånekrav ser ut.

Allmänna lånevillkor för lån med betalningsanmärkning

  • Ålder. Du måste vara minst 18 – 21 år beroende på långivare och smslånets storlek.
  • Inkomst. En del långivare vill att du ska tjäna minst 24 000 – 50 000 kr/år medan andra långivare inte har några speciella krav på inkomst utan gör en individuell bedömning istället.
  • Anställning. Du behöver sällan ha en fast anställning för att få låna. Det räcker med att du har ett vikariat, en timanställning, en projektanställning eller ett extrajobb vid sidan av studierna. Hos vissa smslångivare får du till och med ta ett sms lån även om du lever på A-kassa eller pension.
  • Skulder. Du får inte ha några skulder hos kronofogden.
  • Övrigt. Du måste vara skriven i Sverige och ha ett svenskt bankkonto.

Speciella krav för dig som har anmärkningar

Kraven för dig som har betalningsanmärkningar är inte speciellt hårda. Det är inte så att du måste betala en högre ränta för ditt sms lån eller behöver tjäna mer än andra. Nej, de speciella kraven gäller bara för själva anmärkningarna.

  • Du får inte ha för många anmärkningar. De flesta långivare beviljar inte sms lån om du har fler än 6 betalningsanmärkningar, men det finns undantag. Det finns nämligen långivare som gör en individuell bedömning även när det gäller antal betalningsanmärkningar.
  • Du får inte ha för nya anmärkningar. Det är sällan man får låna med betalningsanmärkning om man har fått en ny anmärkning under de senaste 6 månaderna. Naturligtvis finns det undantag även när det gäller detta krav hos långivare som gör en fullständigt individuell bedömning.