Låna trots betalningsanmärkning
Låna med anmärkning via lånabetalningsanmärkning.se.